Conversational AI

Conversational AI er motoren i fremtidens brukerdialog, og et viktig element i den større digitale transformasjonen. AVO hjelper våre kunder med å ta i bruk tekst- og taleteknologi ved å bygge kompetanse og etablere et helhetlig brukersentrisk perspektiv.

bence-boros-573486-unsplash.jpg
 
 

Hva er Conversational AI?

Conversational AI en form for kunstig intelligens som gjør det mulig for folk å kommunisere med applikasjoner, nettsider og ulike tekniske enheter i hverdagen, med et naturlig språk via tekst eller tale. Dette betyr at brukerne kan skrive eller snakke på samme måte som de ville gjort til et menneske, og de vil få en naturlig respons. Denne naturlige interaksjonen gjør det mulig for selskaper å bygge et tettere forhold til sine kunder, samtidig som de får samlet inn unike kundedata av stor forretningsmessig verdi.

Sammen skaper vi de gode brukeropplevelsene

Det siste året har det vært en enorm etterspørsel etter Conversational AI plattformer, og mye tyder på at trenden vil øke enda raskere i 2019. Ifølge Servion Global Solutions vil kunstig intelligens utgjøre 95 prosent av all kundeinteraksjon innen 2025.

 
 

Kundeinteraksjon i 2025

Rask utvikling i teknologien har en positiv innvirkning på løsningene som blir implementert, men for oss er det gode brukeropplevelser som står i sentrum. Den tekst- eller talestyrte assistenten må være i stand til å kommunisere med alle brukere, uavhengig av hvordan de formulerer seg, og forstå konteksten i samtalen. Den har også potensialet til å gi respons som samsvarer eller overgår responsen til mennesker, både i form av tempo og kvalitet. Ved bruk av APIer har man mulighet til å gi skreddersydd og tilpasset informasjon til hver enkelt bruker, samtidig som man kan skreddersy språk og respons for hver målgruppe. Det er et stort mulighetsrom i Conversational AI som redefinerer tradisjonell kundedialog skaper store forretningsmuligheter.

 

Dataene som blir generert gjennom samtalene med den intelligente assistenten kan brukes i innsiktsanalyser for å forbedre kundereisen og avdekke nye forretningsmuligheter før andre i markedet. Mennesker gir ofte mer informasjon når de kommuniserer på en måte som er naturlig for dem. Dette gjør potensialet i slike analyser spesielt stor, ved at man har flere elementer som kontekster og følelser sammenlignet med det tradisjonelle formatet på kundedataene. Innsiktsanalyser har derfor blitt en sentral del av forbedringsarbeidet som sikrer rask informasjon om kundebehov, og generelle trender i markedet.

 
 
 

Posten Norge gjør kundene selvbetjent ved bruk av Chatbot

Posten lever av å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. De har forstått at et viktig steg i denne retningen er å digitalisere kundereisen. Dette fikk vi gleden av å hjelpe dem med da de skulle implementere sin chatbot.

Sammen med et godt team fra Posten skapte vi en chatbot som er mer kompleks enn det vi har opplevd hos noen annen chatbot i Norden. Den forstår og responderer på norsk, svensk, dansk og engelsk, og gir deg skreddersydde svar basert på om du er privat- eller bedriftskunde.

last ned.png

Ved å benytte APIer får sluttbruker "real time" informasjon om status på sitt brev eller sin pakke, samtidig som chatboten kan gi ytterligere informasjon om akkurat den typen leveranse. Dette er ingen hype - la oss forklare. La oss si at du har bestilt en pakke fra utlandet som du ønsker å spore. Pakken har imidlertid ikke kommet til Norge enda, noe som gjør at du ikke får svar på din sporing. "Har pakken forsvunnet?" tenker du, og ringer kundeservice.

Posten sin nye chatbot kan basert på resultatet fra APIet se at dette gjelder en pakke fra utlandet, og berolige kunden med at det vanligvis tar 2-4 dager før pakken blir synlig i sporingen. Dette er et av mange eksempler på henvendelser som chatboten tar seg av, og som gir kunderådgiverne mer tid til å svare på komplekse henvendelser.

Vi satte oss svært ambisiøse mål for prosjektet og hadde behov for en meget sofistikert løsning. Takket være dyktige, erfarne og ikke minst veldig hyggelige eksperter fra AVO ble vi ledet trygt i havn, selv med tøffe frister. Våre egne AI-trainers jobber med kontinuerlig forbedring, mens AVO hjelper oss å flytte grensene med stadig ny funksjonalitet
— Posten Norge

Chatboten tilbyr brukeren å snakke med en kunderådgiver i samme samtalevindu som chatbot-samtalen foregår. Kundeservice får da tilgang til hele «chatbot-samtalen», slik at brukeren slipper å gjenta sin henvendelse. Posten har med andre ord skapt et effektiv samarbeid mellom kundeservice og den digitale medarbeideren deres. Og hva med kundene? De slipper lang ventetid og får bedre informasjon.

Posten sin løsning er et godt eksempel på hvordan man kan bygge en moderne teknisk løsning som gir verdi både for selskapet og for kundene. I Posten så man umiddelbare effekter, og effektene vil trolig styrkes ytterligere etter hvert som teknologien og markedet modner ytterligere.


Bjørn Bergholt.jpg

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din bedrift på deres digitale reise.

Bjørn Bergholt
Head of Conversational AI
+47 924 46 640
Epost