Kunstig intelligens

Det handler om å fatte riktige beslutninger.

Hver bedrift besitter unike historiske data, domenekunnskap og forretningsmål. Vi hjelper våre kunder å realisere verdier dette kan skape. Dette gjør vi gjennom å utarbeide en datastrategi, identifisere og prioritere AI-prosjekter, og utvikle prediktive modeller. Selv om vi benytter avanserte metoder er primærfokuset å skape forretningsverdi hos våre kunder gjennom å gi innsikt og muliggjøre bedre beslutninger i forretningsprosesser.

AT4C0787.jpg

Hva er kunstig intelligens?

Det finnes mange definisjoner av kunstig intelligens. I AVO definerer vi det som systemer som virker intelligente ved at de klarer å løse oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Kunstig intelligens egner seg til å løse oppgaver som krever analyse av store mengder informasjon og som det er vanskelig for mennesker å artikulere en strategi rundt. I næringslivet handler bruk av kunstig intelligens primært om å støtte beslutningsprosesser. I AVO har vi betydelig erfaring med å hjelpe våre kunder å realisere mulighetene som ligger i dette.


 
 

Sammen skaper vi fremtidens konkurransefortrinn

AVO gjennomfører dataanalyser, utvikler algoritmer og rådgir organisasjoner i hvordan de kan dra best mulig nytte av kunstig intelligens, for å tilpasse seg fremtidens kundebehov. Vi har jobbet med en rekke ulike bransjer, alt fra bank og finans til eiendom, og med kunder i ulik størrelse, modenhet og med ulike forutsetninger. AVOs erfaring er at det alltid er verdi å hente, uansett hvor i reisen bedriften befinner seg.

Avdekke muligheter
I løpet av kort tid hjelper vi deg å identifisere og prioritere muligheter som har høyt forretningspotensiale og er teknisk mulig å gjennomføre. Vi gjør dette gjennom å forstå selskapets forretningsstrategi, data, utfordringer og ambisjoner. AVO sine forretningsutviklere besitter domenekompetanse fra forskjellige bransjer og er eksperter på å forstå verdien dine data kan skape. Våre data scientists gjennomfører tekniske analyser for å evaluere kompleksitet knyttet til realisering av identifiserte muligheter. Resultatet av dette arbeidet gir deg et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid med økt databruk og kunstig intelligens.

solutions_image.png

Utvikling av prediktive modeller
Vi bruker statistisk analyse, matematiske modeller, datamining og maskinlæring for å avdekke verdifull kunnskap som ligger gjemt i dine data. Denne kunnskapen gjør vi om til beslutningsstøtte. Beslutningsstøtten kan ta forskjellige form – fra innsikt til planleggingsverktøy, som hjelper deg med å optimalisere din virksomhet og forstå hvilke konsekvenser dine beslutninger kan ha på fremtiden. Verktøyene vi benytter er blant annet Azure Machine Learning Studio, Python, Jupyter, Pandas, Sklearn, Keras og Tensorflow, samt Power BI og andre visualiseringsverktøy.


Øke kompetansen
AVO Academy har erfaring med kursing og kompetanseheving hos våre kunder. Vi gjennomfører AI-relatert opplæring rettet mot ledere på alle nivåer. Økt kompetanse gjør ledere i stand til å forstå potensialet teknologien har i bedriften, identifisere gode bruksområder, og en metodikk for rask verifisering av avdekkede muligheter.


Julija Pauriene.jpg

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din bedrift på deres digitale reise.

Julija Pauriene
Head of Artificial Intelligence
+47 406 26 800
Epost