De intelligente robotene er her

Digitalisering og automatisering har fått fotfeste i norske virksomheter, og mange benytter i dag RPA for å automatisere forretningsprosesser. Ved å utføre de regelstyrte og repetitive arbeidsoppgavene tar RPA «roboten ut av mennesket», og ansatte får frigjort tid til mer verdiskapende oppgaver. Teknologien kan gi virksomheter store gevinster, og dette mulighetsrommet vokser seg større og større takket være teknologisk utvikling. I denne artikkelen vil jeg vie litt oppmerksomhet til noen av de mange mulighetene som utspiller seg i dette rommet i dag.

Smartere roboter

RPA gir virksomheter muligheten til å bruke roboter for å utføre digitale arbeidsprosesser. Robotene «ser skjermen» og utfører handlinger på en datamaskin slik som vi mennesker ville gjort det. Billedlig fortalt kan man si at RPA har gitt robotene en kropp som lar dem benytte tastatur og mus på samme måte som et menneske. De har også en klisterhjerne som husker alt du lærer den. Sistnevnte gjør at de alltid utfører arbeidsoppgavene med presisjon. Foreløpig er robotene ikke veldig smarte, og når det kommer til kognitive egenskaper er de underlegne sammenlignet med mennesker. Dette er derimot et område man ser en enorm utvikling på.

 
 

Robotene utvikler flere menneskelige kapabiliteter, og mange av disse kan vi ta i bruk allerede i dag. Ved å gjøre robotene i stand til å forstå, vurdere, lære og utføre arbeidsoppgaver kan man automatisere digitale prosesser i stor skala. Det er mange aktører på markedet som leverer løsninger i dette teknologispekteret, og figuren under viser noen få av disse.

 
 

Kombinasjonen av prosessautomasjon (RPA), maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI), det man gjerne kaller intelligent automatisering, gir enorme muligheter. I AVO Consulting benytter vi allerede teknologiene som er nevnt over for å designe og automatisere forretninsprosesser og bygge fremtidens organisasjoner. Et eksempel på dette er prosjekter hvor vi kombinerer virtuelle assistenter og RPA. De virtuelle assistentene jobber i front-office og er i stand til å kommunisere med kunder. Assistentene forstår både bokmål, nynorsk, synonymer, slanguttrykk og dialekter. De blir i tillegg flinkere og mer nøyaktig etter hvert som de blir brukt. I back-office sitter RPA-robotene. Disse utfører handlingene som den virtuelle roboten ber om på vegne av kundene. Det betyr at kundene kan utføre handlinger i eksempelvis en bank eller forsikringsselskap uten at mennesker er involvert i prosessen. Compliance og sikkerhet er naturligvis ivaretatt i hele prosessen for alle involverte parter. Dette er bare et av utallige eksempler på hvordan ulik teknologier kan kombineres for å skape synergieffekter.

Ledere må ta aksjon

Den virtuelle arbeidsstyrken med smarte roboter kommer til å være en essensiell del av virksomheter i fremtiden, og robotene er kommet for å bli. Mulighetene er her allerede i dag og dette er noe flere styrerom og ledere bør få opp øynene for. Selv om vi fortsatt bare er i startgropen av utviklingen av intelligente roboter, ser vi allerede i dag at de kan gi store gevinster. Oppgaven til dagens ledere må være å optimalisere samspillet mellom menneske og maskin, og utnytte de beste kapabilitetene til enhver tid. Det er på denne måten man kan skaffe seg de nødvendige konkurransefortrinnene i den digitale æraen.

Dette var del 3 av bloggserien om RPA. Artikkelen har forhåpentligvis gitt deg et bedre innblikk i hvordan ny teknologi åpner nye muligheter for virksomheter allerede i dag.

Lurer du på hvordan du kan utnytte RPA og AI i din virksomhet, og hvordan du kan implementere teknologiene i dag? Ta kontakt med meg, eller en av de andre konsulentene i AVO Consulting.


Forfatter: Kjell Olav Hauge.

Kjell Olav er konsulent i AVO Consulting, og jobber med forbedringsarbeid innenfor fagområdet Robotic Process Automation. Han har bakgrunn som sivilingeniør innen Industriell Økonomi.