Skap konkurransefortrinn med RPA

Digitalisering og automatisering er noe alle satsende virksomheter bør ha på agendaen i dagens arbeids- og næringsliv. Toget forlater nå perrongen, og de som blir løpende etter vil få tøffe år i vente. Ny teknologi åpner muligheter for effektivisering og økt kvalitet. Robotic Process Automation (RPA) er en av teknologiene som åpner et slikt mulighetsbilde i dag. Den videre teksten vil presentere hvilke gevinster RPA kan gi din virksomhet, og hvordan du kan identifisere egnede prosesser for teknologien.

Gevinster ved bruk av RPA

Studier av RPA viser at teknologien kan gi virksomheter et viktig fortrinn i en stadig tøffere konkurransesituasjon. Et vellykket RPA-prosjekt vil kunne realisere mange positive gevinster – både kvalitative og kvantitative. I den videre teksten er noen av de største gevinstene beskrevet.

  • Økt kundetilfredshet
    Kundetilfredshet er noe alle virksomheter streber etter, og en av viktigste gevinstene man kan realisere ved RPA. Behandlingstiden reduseres betraktelig og det er noe kundene liker. RPA gir i tillegg ansatte bedre tid til å pleie kundeforhold og bedre servicen. Roboten jobber hele døgnet, hver uke, hele året. Den tar ikke pauser, sover ikke, og trenger ikke ferie.

  • Økt medarbeidertilfredshet
    Media fokuserer gjerne på frykt og tap av arbeidsplasser ved robotenes inntog. Dette bildet er satt veldig på spissen, og realiteten er mer nyansert enn som så. Joda, RPA fører til at forretningsprosesser blir automatisert, og som en direkte effekt vil arbeidsoppgaver som tidligere krevde mennesker forsvinne. Det betyr nødvendigvis ikke at jobbene forsvinner. Prosessene som blir automatisert er ofte kjedelige, repetitive og regelstyrte, og studier viser ansatte faktisk ønsker å slippe disse oppgavene. Robotene frigjør tiden deres, slik at de kan fokusere på mer verdiskapende og interessante oppgaver. Satt på spissen – Ingen liker lengre å ta oppvasken for hånd.

  • Kostnadsbesparelser
    Som tidligere nevnt har roboten stor arbeidsvilje og er svært effektiv. Dette fører til betydelige kostnadsbesparelser. Hvor store besparelsene vil være er naturligvis prosessavhengig. I følge Institute for Robotic Process Automation & Artificial Intelligence ser man gjerne en 25-50% kostnadsbesparelse ved implementering av RPA. Resultatet avhenger dog av flere variabler, blant annet prosessens egnethet, størrelse og nåværende kost.

I tillegg til de nevnte gevinstene kan man forvente å se flere tilleggseffekter som følge av en RPA-implementering. Gevinster som rask ROI, økt kvalitet og fleksibilitet, bedret datafangst og styrket compliance bør nevnes. I tillegg frigjør RPA tid for IT-ressursene, slik at de kan fokusere på innovasjon og utvikling. Skalerbarhet i antall roboter muliggjør også store kampanjer, siden robotene effektivt kan håndtere stor økning i arbeidsmengde som følge av f.eks økt etterspørsel etter boliglånssøknader. Teksten over oppsummerer mange av gevinstene RPA gir virksomheter i dag. Selv om listen er lang, så blir den stadig lengre etter hvert som teknologien utvikles videre.

Hvordan identifisere en prosess egnet for RPA?

For å kunne identifisere egnede prosesser for RPA, må man ha en grunnleggende forståelse for hva RPA er. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om dette temaet her. I tillegg til å forstå det konseptuelle kan enkle kjennetegn for egnede prosesser være nyttig. Figuren under gir en oversikt over noen av de typiske kjennetegnene. Det er viktig å merke seg at disse veiledende, og at en prosess ikke trenger å imøtekomme alle kriteriene for å være egnet.

 
kjennetegn
 

Når den grunnleggende forståelsen er etablert og du vet hva som kjennetegner egnede prosesser, kan identifiseringen starte. Disse enkle stegene gir deg et godt utgangspunkt for å kunne undersøke hvorvidt RPA kan være noe for din virksomhet.

I AVO Consulting har vi etablert et solid og markedsledende metodeverk for å gjennomføre RPA-prosjekter. Identifisering av de best egnede prosessene for RPA er en liten, men veldig viktig del av dette metodeverket. For å lykkes med RPA er det essensielt at teknologien brukes der den faktisk er egnet. Bruker man teknologien på feil sted blir resultatet gjerne ikke som forventet. Det blir litt som å spise suppe med gaffel ­– det fungerer, men det fungerer ikke optimalt.

Dette var del 2 av bloggserien om RPA. Jeg håper å ha gitt et godt bilde av gevinstene RPA kan gi din virksomhet, og gitt deg et bedre utgangspunkt for å kunne identifisere egnede prosesser for teknologien.

Har du spørsmål om RPA, identifisering av prosesser, eller bare er nysgjerrig på hvordan RPA kan passe inn i din organisasjon? Ta kontakt med meg, eller en av de andre konsulentene i AVO Consulting.


 

Forfatter: Kjell Olav Hauge.

Kjell Olav er konsulent i AVO Consulting, og jobber med forbedringsarbeid innenfor fagområdet Robotic Process Automation. Han har bakgrunn som sivilingeniør innen Industriell Økonomi. 

Kilder:

http://irpaai.com/definition-and-benefits/