RPA

Erfaringer fra de 300 første robotene i Norden

Erfaringer fra de 300 første robotene i Norden

Forrige uke arrangerte AVO Consulting frokostmøte i Bergen og Oslo, henholdsvis 30. mai og 1. juni. Det var svært stor interesse og nærmere 100 deltagere på begge møtene. Temaet var "Erfaringer med de 300 første robotene i Norden", og vi inviterte også noen av våre kunder og samarbeidspartnere opp på scenen. I dette innlegget vil jeg kort introdusere noen av nøkkelaspektene vi snakket om, som forhåpentligvis avliver noen myter om RPA og inspirerer til å tenke nytt...

De intelligente robotene er her

De intelligente robotene er her

Digitalisering og automatisering har fått fotfeste i norske virksomheter, og mange benytter i dag RPA for å automatisere forretningsprosesser. Ved å utføre de regelstyrte og repetitive arbeidsoppgavene tar RPA «roboten ut av mennesket», og ansatte får frigjort tid til mer verdiskapende oppgaver. Teknologien kan gi virksomheter store gevinster, og dette mulighetsrommet vokser seg større og større takket være teknologisk utvikling. I denne artikkelen vil jeg vie litt oppmerksomhet til noen av de mange mulighetene som utspiller seg i dette rommet i dag.

Skap konkurransefortrinn med RPA

Skap konkurransefortrinn med RPA

Digitalisering og automatisering er noe alle satsende virksomheter bør ha på agendaen i dagens arbeids- og næringsliv. Toget forlater nå perrongen, og de som blir løpende etter vil få tøffe år i vente. Ny teknologi åpner muligheter for effektivisering og økt kvalitet. Robotic Process Automation (RPA) er en av teknologiene som åpner et slikt mulighetsbilde i dag...

Hils på din nye arbeidskollega, roboten!

Hils på din nye arbeidskollega, roboten!

De digitale robotene er ikke på vei – de er her allerede. Norsk media har de siste årene i økende grad gitt spalteplass til det digitale skiftet, industri 4.0, Norge 6.0 og «den fjerde industrielle revolusjon». Robotic Process Automation (RPA) er en del av dette digitale skiftet, som de neste årene vil påvirke og transformere nesten alle sektorer i nærings- og arbeidsliv, ifølge SINTEF. I følge McKinsey Global Institute vil automatisering av kunnskapsarbeid, som Robotic Process Automation (RPA), kunne ha en årlig økonomisk påvirkning på nærmere 57 billioner NOK ($6,7 billioner USD) innen 2025. I dag er RPA på agendaen hos en rekke norske virksomheter, og interessen har vært sterkt økende de siste årene...