UDI

tekst tekst

Artikler om UDI tekst tekst.......

Hva skjer når UDI endrer måten de styrer, leder, organiserer og jobber på - samtidig?
Hvordan finne nye måter å styre et direktorat på
UDI er i full gang med å endre tjenestene til brukerne sine
Etablere et fagmiljø for smidig saksbehandling

Snakk med oss

Preben Hafsaas
Partner
+47 454 76 262preben.hafsaas@avoconsulting.no