Tjenester

Ved hjelp av lavkode, automatisering, prosessforbedring, brukerorientert design og mer, skaper vi positiv endring for våre kunder.

Effektivitet, prosessforbedring og datadrevne beslutninger

 • Prosessautomatisering og integrasjoner
 • Integrasjonsplattformer
 • Etablering av integrasjons- og automatiseringsteam
 • Modernisering og tilpasning av systemer
 • Kontinuerlig forbedring og redesign av arbeidsprosesser
 • Datamodenhet, analyse og beslutningsstøtte
 • Prosjekt- og prosessledelse av systemimplementering
 • Gevinstrealisering

Utvikling av mennesker og organisasjoner

 • Strategiutarbeidelse og implementering
 • Organisasjonsdesign og samhandling
 • Smidige organisasjoner
 • Strategisk kompetanseutvikling og -styring
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Prosjekt- og endringsledelse
 • Endringsledelse og gevinstrealisering
 • Strategisk kompetanseutvikling og -styring
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design