Personvern­erklæring

Avo personvernerklæring 2024

1. Innledning

Jf. GDPR artikkel 12 er bedrifter som behandler personopplysninger pliktige til å fremlegge informasjonom behandling av personopplysninger på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte. I det følgende forklarer vi hvilke data vi samler inn om deg, hva som er formålet og hvordan disse dataene behandles, lages og slettes/tilbakeleveres.

2. Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du er kunde hos oss
 • Du har sendt oss jobbsøknad
 • Du er på kurs eller seminar hos oss
 • Du besøker vår hjemmeside www.avoconsulting.no
 • Du kontakter oss

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger, avhengig av ditt forhold til oss:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Arbeidsgiver
 • IP-adresse
 • Allergier
 • Item B
 • Item C

3. Formål og behandlingsgrunnlag

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere gode tjenester til deg og din organisasjon ogsvare på dine henvendelser til oss.

For å oppfylle kravene som GDPR oppstiller er det nødvendig å ha gyldig behandlingsgrunnlag. Hva dette vil være, varierer ut fra hva slags forhold du har til oss. Lovlige behandlingsgrunnlag som vi kan benytte når vi behandler personopplysninger om deg er:

 • Samtykke
 • Nødvendig behandling for oppfyllelse av en avtale
 • Vern av vitale interesser for fysiske personer
 • Nødvendig for å utøve en oppgave i allmennhetens interesse eller utøvende offentlig myndighet
 • Nødvendig for å ivareta legitime interesser (her gjøres en interesseavveiing i hvert enkelt tilfelle)

Disse behandlingsgrunnlagene finner man i GDPR artikkel 6. Dette er det som regulerer behandlingens lovlighet. I Avo jobber vi kontinuerlig med rutiner for vurdering av lovligheten rundt behandling av personopplysninger, slik at du alltid skal være trygg på at dine data er trygge hos oss, og at vi aldri behandler data vi ikke har rettslig grunnlag i artikkel 6 til å behandle.

4. Personvernombud

Avo har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Avo behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Avo. Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernombud kan kontaktes på personvern@avoconsulting.no.

5. Dine rettigheter

Som registrert, har du en rekke rettigheter rundt hvordan vi behandler dine personopplysninger:

Innsyn i egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger: Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger: I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger: I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger:
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av eninteresseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om åoverføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

6. Klage

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger.

Du skal alltid være trygg på at Avo behandler informasjon om deg på en trygg, lovlig og etisk måte. Dersom du er usikker, eller bare vil vite mer, kan du gjerne kontakte oss på personvern@avoconsulting.no. For ytterligere kontaktinformasjon finner du på vår nettside.

Dersom du skulle mene at vår behandling ikke er lovlig, har du rett til å kontakte Datatilsynet

7. Cookies

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet vårt. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerensdatamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Ingen av informasjonskapslenegjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet tilinformasjonskapsler slettes automatisk innen 14 måneder etter registering. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn fra Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Følgende cookies settes av Google Analytics:
_ga – for å identifisere en bruker
_gid – for å skille på brukere
_gat – for å begrense antall meldinger som logges

RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design