Innovasjon og utvikling av digitale produkter og tjenester

Sammen skaper vi gode brukeropplevelser

Ved hjelp av lavkodeutvikling og brukerorientert design skaper vi digitale produkter og tjenester som forbedrer og innoverer brukeropplevelser. Våre tjenestedesignere, prosjektledere og lavkodeutviklere jobber tverrfaglig og smidig for å bistå dere med å ta i bruk teknologi og data slik at dere kan realisere fremtidens forretningsmuligheter. Vi bistår på hele endringsreisen, fra innsikt og analyse, til design, konseptutvikling og realisering.

Det er kun gjennom solid innsikt i brukernes behov at vi klarer å lage løsninger som skaper de gode møtene mellom kunder, brukere og virksomhet. Vi frembringer solid innsikt i brukerbehov og hva som vil skape verdi gjennom kartlegging av brukerreiser, dataanalyse og iterativ design, testing og læring gjennom visuelle lavkodeverktøy.

Vi kombinerer velutprøvde metoder, prinsipper og tilnærminger fra ulike fagfelt som Design Thinking, Lean og Agile/Smidig, sammen med spesialistkompetanse på teknologi, data og kunstig intelligens.

Vi leder innovative prosesser med tett brukerinvolvering for å definere, designe og realisere nye verdiskapende forretningskonsepter.

Vi designer og implementerer kanalstrategier for verdiskapende digitale og fysiske kontaktpunkter i kundereiser.

Vi leder prosesser for å utvikle, forbedre og innovere produkter, og har spisskompetanse på å bygge organisatoriske muskler på fornying, forenkling og digitalisering.

Vi designer og utvikler applikasjoner og nettsider for kunder og medarbeidere ved bruk av lavkodeverktøy. Tradisjonell utvikling er ofte dyrt, tidkrevende og vanskelig å endre. En lavkodeplattform er rask, visuell og dynamisk og muliggjør tidlig utprøving av løsninger, samt en smidig og designdrevet innovasjonsprosess.

Vi integrerer kunstig intelligens i brukerreisene for å forenkle, automatisere og forbedre interaksjon og brukermedvirkning, samt frigi mer tid til verdiskapende interaksjon mellom mennesker. Conversational AI er en form for kunstig intelligens som lar brukere kommunisere med applikasjoner, nettsteder og enheter på et dagligdags, menneskelignende naturlig språk via tale, touch eller tekstinndata. Løsningene er tilgjengelig hele døgnet, skalerbare for svingninger i volum og frembringer unik datainnsikt om behov.

Vi er i front på å utforske, utprøve og skalere muligheter som skapes gjennom bruk av LLM og generativ AI. Mulighetsrommet utfordrer etablerte arbeidsmåter og innoverer hvordan man kan jobbe med design, utvikling og prosessforbedring.

Snakk med oss

Edda Nermoen Burheim
Senior Manager
+47 406 45 991edda.burheim@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design