Seminar: Organisasjonsutvikling som gir resultater

Norske virksomheter opplever et stigende behov for å kunne tilpasse seg endringer i sine rammevilkår. Samtidig skal de gi brukere og kunder gode opplevelser i gjennom sin tjenesteutøvelse.

Seminar: Organisasjonsutvikling som gir resultater

Norske virksomheter opplever et stigende behov for å kunne tilpasse seg endringer i sine rammevilkår. Samtidig skal de gi brukere og kunder gode opplevelser i gjennom sin tjenesteutøvelse.

Tid: Tirsdag 2. april 2024 klokken 14.00–16.00

Sted: Hos AFF i Drammensveien 44

Publisert: 05.03.2024


UDI var i en slik situasjon da de i 2019 etablerte et organisasjonsutviklingsprosjekt som skulle bidra til å realisere tre strategiske hovedmål:

  • Vi leverer brukervennlige og effektive tjenester
  • Brukerne våre møter en enhetlig offentlig forvaltning
  • Ett UDI som leverer resultater sammen

For å nå disse målene innså UDI at de måtte finne nye måter å jobbe, lede, styre og organisere seg på.

I praksis ville dette bety styrket samarbeid og målstyring på tvers av organisasjonen og med samarbeidende etater. Dette skulle gjøres med brukeren i fokus, gjennom smidig arbeidsmetodikk, og ved å engasjere tverrfaglige team til løpende prioriteringer og forbedringer. Rammen var en tydelig tillitsbasert ledelsesmodell.

Arbeidet førte til at UDI ble nominert til Bedre stat-prisen 2024 med tiltaket «Heldigitale, oppmøtefrie tjenester».

Nysgjerrig på å lære mer?

Sammen med AFF har vi invitert UDI til å dele sine erfaringer med konkrete eksempler fra denne prosessen. De vil også dele noen viktige læringspunkter. På arrangementet vil du møte ledere og medarbeidere fra UDI, samt konsulenter fra AFF og Avo som har bistått i prosessen. Vårt mål er å skape felles dialog om organisasjonsutvikling i praksis, slik at alle får inspirasjon til å ta grep i egen virksomhet.

Snakk med oss

RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design