Det digitale strømselskapet som vil endre en Cowboy-bransje

Volte er strømtjenesten som vil at bedrifter skal bruke og betale minst mulig for energi. Selskapet sitt mål er at kundene skal spare penger ved å ha en god avtale de kan stole på, og heller fokusere på energistyring og mulighetene som ligger i elektrifisering og bærekraft.

I korte trekk

Bakgrunn

Volte er en digital strømtjeneste som ønsker at bedrifter skal bruke og betale minimalt for energi, med fokus på energistyring og bærekraft.

Utfordring

Volte ble etablert etter at det ble oppdaget vanskelig å forstå strømkostnader for bedrifter og boligselskaper på grunn av kompliserte avtaler.

Løsning

Avo Consulting hjalp Volte med å kommersialisere og skalere ideen ved å utvikle ny teknologi og tjenester raskt gjennom brukersentrerte metodikker og lavkodeverktøy.

Resultat

Sammen med Volte har vi skapt en helautomatisk, brukervennlig plattform som fremmer gjennomsiktighet og tillit i bedriftsmarkedet, og muliggjør betydelig forbruksoptimalisering.

Derfor startet Volte

Høsten 2020 satt en ivrig gjeng forretningsutviklere i Eviny/BKK og gravde seg dypt ned i strømfakturaen til en rekke bedrifter. Gang på gang oppdaget de at det var tilnærmet umulig å se hva strøm til bedrifter og boligselskaper egentlig koster. De oppdaget en jungel av kompliserte avtaler som var umulig å forstå for bedriftene. Dette ble starten på Volte.

For å hjelpe bedrifter forstå hva de faktisk betaler for strømmen, laget selskapet en avansert fakturaanalyse som avdekket deres reelle påslag. Etter å ha analysert 170 strømavtaler skapte det stor oppmerksomhet da Volte kunne avdekke at bedrifter og organisasjoner betaler opptil fem ganger mer i påslag enn i privatmarkedet.

En hånd som holder mobil som viser brukergrensesnitt Volte-Appen. Foto

Fra post-it til prototype på minutter

Avo Consulting ble koblet på da idéen om Volte skulle kommersialiseres og skaleres. Sammen med Appfarm og Bleed gikk vi fra konsept til en konkurransedyktig tjeneste på fjorten dager. I denne perioden bygget prosjektgruppen en ny fakturaanalyse, fakturakalkulator, nye nettsider og ny identitet. En av suksessfaktorene for å få dette til så raskt, var å ta i bruk lavkodeverktøy for å få fart på utviklingen. Denne typen teknologi kombinert med brukersentrert metodikk gjør at vi kan utvikle og forbedre produkter og tjenester raskere og bedre enn noensinne.

Jeg er glad vi har en fleksibel teknologi-stack slik at vi kan bruke tiden på forretningsutvikling og ikke innviklet utvikling.
Christoffer Pettersen, Managing Partner i Avo Consulting

Hundrevis av iterasjoner

Etter de to ukene har Volte jobbet videre med hundretalls av iterasjoner muliggjort av lavkodeverktøy og et tverrfaglig team. Designere, forretningsutviklere, energieksperter og utviklere jobber tett sammen for å endre bransjen. I Volte jobber man kontinuerlig med å konseptualisere og teste åttiprosent-løsninger raskt for å skape de beste brukeropplevelsene for kundene. Her handler det om å aldri sitte stille, men alltid forbedre seg. Miro og andre digitale samhandlingsverktøy benyttes for å sikre en lettbent og fleksibel arbeidsform og prosess.

– Vi ønsket ikke tilknytte oss konsulenter som skulle gi oss svarene, men heller jobbe sammen med folk fra Avo som eier prosjektet på lik linje som oss i Volte. Sammen er vi som en total entreprenør: Arkitekter, snekkere og designere sitter sammen i planleggingsmøtene der huset og veggene blir bygget på stedet slik at både vi og kundene kan ta stilling til hva som er det beste alternativet

En hånd som holder mobil som viser brukergrensesnitt Volte-Appen. Foto

Bygget for gjensidig suksess

Volte er bygget fra grunnen av for å være heldigitalt, selvbetjent og ukomplisert. Selskapet utfordrer en lite transparent bransje ved å tilby full åpenhet. Åpenheten kommer blant annet gjennom å bygge kundedrevne analyser samlet på en plattform som setter kundene i stand til å redusere forbruket sitt. Og måten plattformen er bygget på utfordrer også den tradisjonelle tilnærmingen til utvikling. Tiden for å svi av tusenvis av timer på å utvikle enkle digitale løsninger erstattes av teknologi som er enkel, smidig og brukersentrert. På den måten kan Volte fokusere på det som virkelig betyr noe for selskapet; skape tillit og gjennomsiktighet i bedriftsmarkedet. Bare da kan bedrifter og boligselskap begynne å fokusere på å bruke mindre og smartere.

Snakk med oss

Siri Selseng
Director/Head of Experience
+47 909 98 434siri.selseng@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design