Kundeportal og effektivisering for Saltimport

Dagens kundeløsninger må være brukervennlige og tilpasset for å møte kravene i markedet, men bak flotte fronter skjuler det seg ofte tungvinte og manuelle arbeidsprosesser. Salt.no er derimot et eksempel på det motsatte.

I korte trekk

Bakgrunn

Saltimport er en digital innovatør i råvaremarkedet som tilbyr brukervennlige løsninger og transparente prosesser for sine kunder.

Utfordring

Hele Saltimport sin bestillingsløsning var basert på manuelt salg i direkte kontakt med en kundebehandler. Kundene ønsket mer oversikt, kontroll og mulighet for selvbetjening.

Løsning

Jobbe sammen med fokus på innovasjon, bærekraft, brukervennlighet og personlig service for å skape en løsning for bestilling av salt.

Resultat

Saltimport sin kundeopplevelse har blitt forbedret, kvalitetssikret og effektivisert.

Hvem er Saltimport?

Saltimport er en digital innovatør i råvaremarkedet som tilbyr brukervennlige løsninger og transparente prosesser for våre kunder. Gjennom deres plattform er det i dag enkelt å bestille riktig type salt, – raskt og effektivt. Saltimport gir seg ikke før Skandinavias saltbrukere kan gjøre sine saltinnkjøp, spore sine leveranser og samhandle last via deres plattform. Saltimport sin sjel ligger i både serviceytelse og innovasjon. De strekker seg langt for å tilby kundene sine det de trenger, når de trenger det. Og det er ikke alltid like lett i saltbransjen.

Saltimport er en ledende aktør innen distribusjon av alle typer salt i Norge. De største segmentene i dag er veientreprenørbransjen (som holder veiene trygge) og fiskeriprodusentene (som eksporterer store mengder saltet fisk til utlandet). Matvareindustrien og landbruk er stabil og i vekst under og etter pandemien.

Utfordring: Skape en innovativ og brukervennlig løsning for å bestille salt

Både veisalt og fiskeri er bransjer preget av usikkerhet - først og fremst er det utfordrende å forutsi været. Det er selvsagt lett å anta at det kommer mest kaldt vær og snø om vinteren, men akkurat hvor og når er utfordrende å predikere. Dette innebærer at etterspørselen for strøsalt til veiene er varierende. Fiskeriene har også aktivitet hvor der ikke er fullstendig forutsigbart - plutselig får de en stor fangst som tærer på saltreservene. Da har de behov mer salt, og det umiddelbart. Konsekvensene av mangel på salt er at mye død fisk som blir fordervet. Formannen på kaia står billedlig nok med fiskeslo til knærne og ringer Saltimport. Forestill deg at mottaket er på en øy uten bro. Da er det nødvendig å bestille så fort som mulig. Saltet må fraktes med skip og skip er trege og vanskelige å koordinere. Formannen kan ringe når som helst på døgnet. Saltimport vet hvor viktig det er med salt for kundene sine og de er på ballen hver gang. Salt er alltid kritisk.

Hele Saltimport sin bestillingsløsning var basert på manuelt salg i direkte kontakt med en kundebehandler. Det gir en ekstremt personlig og tilpasset opplevelse for kunden, men uten totaloversikten mange begynner å forvente av leverandører i dag. Saltimport hørte på kundene sine og forsto at mange også ønsket mer oversikt, kontroll og mulighet for selvbetjening.

Saltimport landet på en komplett brukerportal hvor kundene kunne bestille selv, holde totaloversikt over sitt salt og få god oversikt over produktporteføljen. Den skulle være like lett som en telefonsamtale eller e-post, like tilpasningsdyktig som en personlig interaksjon og hjelpe Saltimport med å yte enda bedre personlig service i tillegg. Og de ville ha den før neste vintersesong smalt i gang.

Plattformen og løsningene har optimalisert driften vår og handelsopplevelsen både for våre kunder og for vår support avdeling.
Bettina Grimelund - Supply Chain Manager i Saltimport

Løsning: Sammen jobbet med fokus på innovasjon, bærekraft, brukervennlighet, fleksibilitet og personlig service

Salt.no representerer en god case for bruk av “no-code” plattformen Appfarm. Saltimport hadde behov for en rask og smidig løsning som var fleksibel og lett å bygge opp og vedlikeholde fra grunnen av. Samtidig hadde de høye krav til funksjonalitet, som tilpassede priser, personlig og tilpasset kommunikasjonsflyt, komplekse transport-økosystemer og mer. Det var dermed klart at de hadde behov for mer fleksibilitet enn en standard e-commerce hyllevare kunne tilby.

Appfarm er en plattform hvor vi kan utvikle apper mange ganger fortere enn ved tradisjonell utvikling. Plattformen tar hånd om grunnleggende funksjoner som sikkerhet, hosting og tilganger, og har et drøss med ferdige komponenter som gjør nyutvikling til en lek. Dette er et av verktøyene Avo besitter i tjenesteområdet RAD – Rapid App Development. Avo ønsker alltid at det tekniske ikke skal komme i veien for menneskene i organisasjonen og med Appfarms utviklingsplattform er det enklere enn noen gang å iterere og skape gode løsninger som funker.

Avo tilbød en agil prosess som startet med en MVP (minimum viable product), med to utviklere, en designekspert og en prosjektleder. Bleed sto for den visuelle profilen. Ettersom Saltimport allerede leverte god personlig service, måtte den nye løsningen levere funksjonalitet som skilte seg fra det som eksisterte. Med en iterativ tilnærming, ble det mulig å inkludere sluttbrukerne gjennom utviklingen, motta tilbakemeldinger og endre funksjonalitet fortløpende. For at slike prosjekter skal lykkes er god kommunikasjon gjennom hele prosessen essensielt. Gjennom tøffe samtaler, harde prioriteringer, personlig omtanke, åpenhet og ærlighet hos alle parter har vi sammen klart å skape et produkt som kundene elsker.

Systemet er bygget opp helt fra bunnen av med: Nettside, brukere, design, visuell profil, bestillingssystemer osv. Nettsiden er utformet som en bransjeorientert levende kilde til innsikt og en trakt mot kundeportalen. Etter å ha fått bruker vil kunden kunne bestille salt, invitere kolleger, se ordrer og fakturaer. Telefonnummer og e-post til Saltimport er fortsatt lett tilgjengelig mange steder på hele plattformen, dersom kunden ønsker noe ekstra eller trenger hjelp med noe. Saltimport ville aldri at brukerportalen skulle erstatte direkte kommunikasjon, men heller tilby en utvidelse av kundeopplevelsen i en digital arena og effektivisere intern drift.

Vi er meget fornøyde med alle løsningene som plattformen har tilført oss og jeg synes den er innovativ, veldig enkel å bruke og den er rasjonell. Vi er stolte av produktet.

Effekter og gevinster

Brukerne til Saltimport har fått en langt mer oversiktlig løsning for sitt saltinnkjøp og responsen har vært svært positiv. Det er ikke sikkert kaiformannen noen gang vil ønske å bestille saltet i en webapp på telefonen framfor å ringe, men nå kan han sjekke faktura, tidligere ordre, alternative produkter og planlegge for sesongen som kommer. En produsent av lokal mat hevdet at den nye løsningen var lettere å bruke enn e-post, og elsket muligheten til å droppe passordet til fordel for en en-gangs PIN.

Gjennom arbeidet med portalen har Saltimport snudd hver eneste stein og løftet sin digitale kompetanse til nye høyder. Sammen med Avo i en agil prosess har de forbedret, kvalitetssikret og effektivisert sine prosesser, funnet nye måter å fryde kundene på og samtidig bevart og styrket sitt fokus på hver enkelt kundes unike behov. Den nye bestillingssiden representerer også et unikt konkurransefortrinn gjennom en tydelig differensiering i markedet. Alt i alt er Avo stolte over å ha fått være med å bidra til å tette en del av teknologigapet i saltbransjen.

Snakk med oss

RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design