Utvikling av mennesker og organisasjoner

Avo hjelper organisasjoner med å lykkes med endringer og bygge kultur

Vi setter organisasjoner i stand til å utnytte kraften i digitale muligheter og smidige arbeidsformer for vellykket digital omstilling. Organisasjonen – og menneskene i den – er det viktigste for at virksomheter kan utnytte teknologi og endringer til det beste. Vi i Avo hjelper kundene våre med digital omstilling. ​

For eksempel ved å utarbeide og implementere digitale strategier eller å gjennomføre organisatoriske endringer som lar kundene våre nå mål og realisere gevinster. Vi bidrar ofte med bedre samhandling, å utvikle kultur og arbeidsmiljø, bygge kompetanse, eller med å bli mer effektive, innovative og brukerorienterte. ​

Avo har jobbet mye med å utvikle hensiktsmessig organisasjonsdesign, og å støtte og lede endrings- og omstillingsarbeid. En fellesnevner her er at endringene som regel er i forbindelse med digital omstilling eller å ta i bruk ny teknologi. Å forenkle er helt sentralt i det vi gjør. ​

Vi har god erfaring med å teste ut endringer i design og struktur i et team, en avdeling eller et virksomhetsområde ved hjelp av prinsipper rundt «prototyping», før skalering av endringer og verdiuthenting. Vi utforsker nye og mer smidige tilnærminger til hvordan vi jobber med brukerorientering og forbedring som en del av daglig drift. Vi har spisskompetanse på mer samhandlingsorienterte, teambaserte og tverrfaglige arbeidsmiljøer støttet av effektive digitale flater​. ​

Læring, tilbakemelding og psykologisk trygghet er viktige nøkler for å styrke en verdiorientert arbeidskultur som fremmer nysgjerrighet, samhandling, engasjement og meningsfullt arbeid​.

Avo har jobbet med strategi og strategiske initiativ hos kunder i flere år. Vi vet at en strategi med mål og tiltak som organisasjonen kan prioritere og jobbe mot er et viktig verktøy for måloppnåelse og felles kultur. Her jobber vi på alle nivåer med å kartlegge, utarbeide, realisere og følge opp strategisk arbeid i store og små organisasjoner.

Smart organisering fremmer effektivt arbeid og godt samarbeid mot felles mål. Avo har hjulpet mange kunder med design av organisasjoner, samhandlingsmetoder og nødvendige roller.

Vi tror på organisasjoner som er organisert og rigget for å lykkes i en verden i endring. Avo arbeider med teamsammensetning, rådgivning og smidige verktøy for å ha team som kontinuerlig forbedrer og utvikler produkter og tjenester.

Avo har siden oppstart fokusert på konkrete aktiviteter for å bevisstgjøre organisasjoner og team på kultur samt kulturbyggende aktiviteter. Arbeidet er en del av vår tro på at mennesker som trives på jobb, presterer bedre på jobb – og er noe vi brenner for!​

Innovasjon og digitalisering henger ofte sammen. Vi hjelper våre kunder med å lykkes med sin egen innovasjon og digitalisering. For eksempel kan vi hjelpe med å etablere og følge opp innovasjonsporteføljer som støtter strategiske mål. Ved digitaliseringsinitiativ jobber vi i Avo ofte tverrfaglig for å kartlegge, møte brukerbehov, designe, utvikle, teste og kontinuerlig forbedre. ​

Når man jobbe med nye digitale og teknologiske muligheter må man samtidig jobbe med kompetanse. Vi i Avo tar pulsen på markedet og vet at mange virksomheter opplever høye krav til å ny kompetanse raskt. Hva må vi lære, hvem må lære det, hva trenger vi i dag, og hva trenger vi i morgen, er bare noen av spørsmålene som dukker opp. Vi i Avo kan for eksempel hjelpe med å analysere eller å etablere strukturer og systemer for kompetansebygging og -styring for å møte fremtidens krav.

Når det foregår endringer på arbeidsplassen, påvirker det de ansatte. Når endringene blir store eller viktige kan vi bistå med å tegne opp ansattreisen. En ansattreise er hvordan den ansatte skal bli tatt gjennom endringen for en god og vellykket opplevelse. For eksempel ved bytte av kontor – hvordan vil en ansatt påvirkes av dette? Hvilke spørsmål vil hen ha? Hvordan kan vi betrygge hen? Her har Avo variert kompetanse for å lage en brukerorientert ansattreise.​

Vi vet at kapasitet til å lede forbedringsarbeid er essensielt for å lykkes. Avo har mennesker som strukturerer, inkluderer og driver prosjekter og prosesser fra oppstart til gevinster er realisert.​

Snakk med oss

Karoline Jarneid
Senior Manager / Head of People, Organisation and Business
+47 909 31 306karoline.jarneid@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design