Problemløsning i idretten uten ny teknologi

Det er ikke alltid slik at man trenger å ta i bruk ny teknologi for å løse problemer. I Sandnes kommune sparer man frivillige innen lokalidretten mye tid og frustrasjon gjennom å ha en proaktiv tilskuddsordning.

I korte trekk

Bakgrunn

Sandnes kommune ønsket å forbedre tildelingsprosessen av driftstilskudd til lokale idrettslag, spesielt for barn og unge.

Utfordring

Søknadsprosessen for driftstilskudd var tidkrevende og kompleks, noe som skapte utfordringer for idrettslagene.

Løsning

Gjennom en enkel problemløsningsmetodikk og LEAN-prinsipper, fjernet de den manuelle søknadsprosessen og innførte en automatisk, proaktiv tildeling av tilskudd.

Resultat

En mer effektiv tilskuddsprosess som sikrer at idrettslag automatisk mottar nødvendige midler, sparer tid og reduserer frustrasjon for de frivillige.

Idrettslag i kommunen får tildelt tilskudd for å støtte driften, for å sikre et godt og bredt aktivitetstilbud særlig til barn og unge. Men driftstilskudd er en tungvint søknadsprosess, og et tilskudd idrettslag må selv kjenne til og søke for å få tildelt tilskuddet.​ Ideen om forbedringsmulighet kom fra saksbehandleren selv, gjennom engasjement tilknyttet et pågående kontinuerlig forbedrings-initiativ i regi av Avo med fokus på prosessautomatisering med ny teknologi i kommunen.

Det var et ønske om å automatisere dagens søknadsprosess for effektivisering, men gjennom å følge enkle steg for problemløsning og LEAN, ble det raskt avdekket at det var et større forbedringspotensial også for innbyggere.​ Søknadsprosessen er i dag helt fjernet, og det er en automatisk og proaktiv tildeling av driftstilskudd som sikrer at aktivitetstilbud til barn og unge i Sandnes kommune får tildelt det driftstilskuddet det er ment å få. ​

Hvordan dette gikk til, og uten anvendelse av ny teknologi, kan du se i videoen under.

Snakk med oss

RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design