Effektivitet, prosessforbedring og datadrevne beslutninger

Skape verdi for mennesker og virksomheter gjennom smart bruk av teknologi

Vi er det ledende kompetansemiljøet i Norge på prosessautomatisering og forbedring, og har over mange år bygget erfaring og spisskompetanse på hva som skal til for å lykkes med å styrke virksomheters evne til digitalisering. Vi vet at alle organisasjoner er forskjellige, og at digitalisering handler om å skape en bedre og mer meningsfull arbeidshverdag og samhandling mellom mennesker.

De teknologiske mulighetene er mange og vi bistår organisasjoner med å gjøre de riktige strategiske veivalgene som bygger kompetanse og kapabilitet innen en kraftfull digital verktøykasse. Vi styrker kultur og engasjement for digitalisering, og realiserer store tids- og ressursgevinster gjennom å forenkle, fornye, forbedre og automatisere.

Å frigjøre tid blant ansatte betyr mer tid til å lære, innovere og være kreative. Dette er virkelig verdi. Med den skarpeste teknologiske verktøykassen i markedet, kombinert med dyp forretningsforståelse og innsikt, jobber vi tett med hele organisasjonen for å skape varige endringer.

Vi optimaliserer arbeidsprosesser ved å kartlegge, forstå brukerbehov og utvikle automatiseringsløsninger som effektiviserer daglige oppgaver og øker samspillet mellom mennesker og teknologi. Vår erfaring med prosessautomatisering og lavkodeverktøy gjør det mulig for oss å skape skreddersydde og effektive løsninger.

En tjenesteorientert tilnærming til systemintegrasjoner fremmer løskobling mellom systemer for å redusere avhengigheter og kontrollere dataflyt. Erfaring med lavkode-integrasjonsplattformer sikrer effektiv og sikker implementering, samt tilgjengeliggjøring av data og tjenester.

For å styrke bruk av digitale verktøy, etableres kompetente team tilpasset organisatoriske behov. Tjenesten inkluderer definering av roller, ansvarsoppgaver, opplæring og kontinuerlig oppfølging for å sikre optimal funksjonalitet og leveranse.

Mange har et eller flere eldre systemer som det er investert mye tid og penger i, men som har en del teknisk gjeld og brukergrensesnitt med utdatert utforming og muligheter til fornyelse for å tilfredsstille brukernes krav i dag. Ved å benytte lavkodeteknologi «på toppen» at eksisterende systemer vil en enklere kunne gjøre endringer i prosess og brukeropplevelse uten å måtte gjøre større endringer i, eller erstatte systemet.

Gjennom en systematisk tilnærming vurderer vi eksisterende prosesser, identifiserer områder for forbedring, og implementerer løsninger som sikrer smidigere og mer effektive operasjoner.

Vår tilnærming til datamodenhet inkluderer å hjelpe bedrifter med å strukturere og utnytte sine data for å drive innsiktsdrevet beslutningstaking. Vi tilbyr tjenester som spenner fra datavarehus og dataintegrasjon til avansert analyse og rapportering.

Vi sørger for at prosjekter blir gjennomført effektivt, fra planleggingsfasen til fullføring, og sikrer at alle tekniske og menneskelige ressurser er koordinert på best mulig måte.

Vi arbeider tett med kundene for å identifisere, spore og måle de strategiske fordelene av investeringer i prosesser, systemer eller teknologi. Dette inkluderer å sette klare mål, overvåke fremdrift mot disse målene, og justere strategier for å maksimere gevinsten.

Snakk med oss

Hans Christian Torsvik
Director
+47 479 14 015hc@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design