Fremtidens automatisering er her!

I Avo brenner vi for å løse de riktige problemene, med de riktige verktøyene. Dette fordrer at vi holder oss oppdatert på de siste teknologiske trendene og utviklingene. Vi har tatt teknologibrillene på og dykket ned i integrasjonsplattformer og automatisering.

Fremtidens automatisering er her!

I Avo brenner vi for å løse de riktige problemene, med de riktige verktøyene. Dette fordrer at vi holder oss oppdatert på de siste teknologiske trendene og utviklingene. Vi har tatt teknologibrillene på og dykket ned i integrasjonsplattformer og automatisering.

Publisert: 21.09.2022

Vi ser at stadig flere organisasjoner har tatt i bruk moderne skybaserte programvarer, såkalte SaaS-løsninger, som gir gode muligheter for integrasjon på tvers mellom forretningssystemer. Et bransjeuavhengig fellestrekk for organisasjonene som tar i bruk disse løsningene, er et behov for å få programvarene til å kommunisere godt. Vi anser integrasjonsplattformer (iPaaS) for å være et av de bedre verktøyene som muliggjør slik kommunikasjon. Dette støttes av analytikere fra Gartner, som hevder at iPaaS-sektoren har vokst med omtrent 40 % årlig siden 2020, med en veldig klar forventning om videre vekst.

Technology and service providers must view iPaaS as a strategic, fast-growing and high-performing market, which is set for increased competition and consolidation.
(Gartner Research 2021)

Hva er en integrasjonsplattform?

Integrasjonsplattformer kan sammenliknes med nervesystemet til mennesket. Det binder alle systemer sammen og gir mulighet til å automatisere regelstyrte prosesser som gir organisasjonen reflekser.

Integrasjonsplattformene er verdiøkende ved at de tilbyr lettvint og effektiv integrasjon for de fleste moderne programvarer og systemer. Dette kan brukes til kommunikasjon mellom organisasjonens programvarer på en enhetlig måte, på en skalerbar plattform, og ofte også i sanntid.

Er integrasjonsplattformer et verktøy i fremtidens organisasjoner?

Vi ser blant annet at vår portefølje av tjenester har sterke synergier med en integrasjonsplattform. RPA og iPaaS vil utfylle hverandre i å velge riktig automatiseringsverktøy til riktig problemstilling. Chatboter vil på en trygg måte kunne integreres med systemer og gjennomføre automatiserte handlinger for sluttbrukerne. Applikasjonsutvikling vil i større grad kunne fokusere på produktet, hvorav iPaaS skaper et grensesnitt mot resten av system landskapet. Dette gjør at produktteamene kan forbli agile. Mer effektiv og fullstendig informasjonsflyt vil utvilsomt gjøre at løsningene vi leverer blir enda et hakk bedre.

Workato = en nykommer i vår verktøykasse

Vi har undersøkt flere av integrasjonsplattformene og kan nå med glede presentere vår nye samarbeidspartner: Workato. Workato leverer sømløs, skybasert integrasjon mot tusenvis av programvarer og systemer på en enestående god måte og er kategorisert av Gartner som en ledende Enterprise iPaaS løsning.

Vi falt for Workato på grunn av at plattformen er ung, moderne, cloud native (serverless) og at det er plattformen som viser størst vekst i markedet. Plattformen tilbyr et svært intuitivt lavkode grensesnitt, som gjør det enkelt å skape gode automatiserte integrasjoner som kan skaleres. Det vil derfor gjøre det svært enkelt for oss i Avo å hjelpe deg som kunde å komme i gang på plattformen og lære å sette opp integrasjoner og automatiserte prosesser på egenhånd. Vi gleder oss derfor stort til å ta i bruk Workato-plattformen sammen med våre kunder.

Lavkodeteknologi på sitt beste?

Eirik deler gjerne sine tanker om hvilken verdi integrasjonsplattformer kan gi din bedrift!

Snakk med oss

Eirik Hop
Director / Head of Technology, Processes and Data
+47 974 94 092eirik.hop@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design