Å bygge et skip mens du seiler

Det er mange som spør hvordan kulturen i Avo endrer seg mens vi vokser. Det korte svaret er at den alltid er litt i bevegelse, siden kulturen er et resultat av de folkene som til enhver tid jobber her. Normalsituasjonen vår er å vokse ca. 30 % netto i året, og da er det noen ting som forsvinner og andre som kommer til.

Å bygge et skip mens du seiler

Det er mange som spør hvordan kulturen i Avo endrer seg mens vi vokser. Det korte svaret er at den alltid er litt i bevegelse, siden kulturen er et resultat av de folkene som til enhver tid jobber her. Normalsituasjonen vår er å vokse ca. 30 % netto i året, og da er det noen ting som forsvinner og andre som kommer til.

Publisert: 20.09.2023
Skrevet av: Bjørn Bergholt

For da vi var 15 personer, var det åpenbart at en av oss måtte dra på Kiwi å kjøpe dopapir hvis det hadde blitt tomt. Eller at vi bygget garderobeskap fra Ikea når det ikke var plass til alle jakkene lenger. Det første kontoret i Oslo besto av en ledig pult som vi fikk låne hos Gabler, og det var egentlig det. I denne perioden var vi alle konsulenter, vaktmestere, snekkere og vi hadde sikkert 100 andre hatter på samtidig.

Nå, syv år senere, er vi blitt mer enn 150 personer. Vi har et proft vaskebyrå som kommer hit hver eneste dag, egen HR-avdeling, CFO, vi drar på onboardings-tur til en Europeisk storby med alle graduates hvert år og har ellers det meste av fasiliteter som en seriøs bedrift bør ha.

Likevel så er det noen krefter som har vært ganske konstante siden 2016. Og det tror jeg også er noe av forklaringen på at denne skuta har holdt seg flytende, og ikke minst fått ganske mange påbygg, i tidvis røff sjø de siste årene. Et eksempel på dette er da 25 helt ferske konsulenter troppet opp på kontoret for noen uker siden og det ikke lenger var nok sitteplass på vårt faste fredagsmøte der vi snakker om uken som har gått.

Problemet:

Ikke plass til alle i sofaene lenger

Noen i Avo tok da insj på Slack til å få bygget benker som kunne stå bak sofaene, slik at vi fikk doblet kapasiteten. Flere rakk opp hånda og gjennom de neste dagene ble det tegnet, målt opp, kjøpt inn materialer, lånt inn sager, pusset, drillet og bygget benker i stor stil.

Dette var skikkelig gøy å både observere og delta på, og nok et bevis på at gründerånden ikke trenger å avta i takt med økt vekst.

Lavrans stiller med humor mens Siri, Tobias og Mads gjør jobben

Problem løst:

Påfølgende fredag var problemet løst og vi hadde fått doblet sittekapasiteten

Snakk med oss

RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design