Når fjernovervåkning blir en strandaktivitet: BOS Powers teknologiske fremskritt

BOS Power trengte en bedre måte å yte servicetjenester på fremdrift- og energisystemene de leverer til fartøy. Vi hjalp dem med å utvikle en enkel og effektiv serviceapp som har gjort feilsøking lettere, redusert nedetid, og forbedret kommunikasjonen.

I korte trekk

Bakgrunn

BOS Power er totalleverandør av innovative kraft- og energiløsninger på land og vann. De leverer tjenester fra kommersiell maritim sektor, til industri og sykehus.

Utfordring

Reaktive servicetjenester til kundene, på grunn av manuell og komplisert fremstilling av sensordata, som gjorde feilsøking utfordrende og tidkrevende.

Løsning

Sammen med BOS Power utviklet vi en serviceapplikasjon basert på IoT-data fra fartøy, bygget på lavkodeteknologi og en OT-IT plattform.

Resultat

Serviceapplikasjonen har bidratt til brukervennlig og effektiv feilsøking, og i tillegg drastisk forenklet kommunikasjonen.

En fremtidsrettet aktør

Bertel O. Steen Power Solutions (BOS Power), en del av Bertel O. Steen Group, leverer innovative kraft- og energiløsninger for både land og vann, med fokus på bærekraft, kvalitet og pålitelighet. Selskapet støtter kritiske operasjoner i ulike sektorer som kommersiell maritim, datasentre, sykehus, energiselskaper, telekommunikasjon og industri.

BOS Power trengte en bedre måte å yte servicetjenester på fremdrift- og energisystemene de leverer til fartøy. Vi hjalp dem med å utvikle en enkel og effektiv serviceapp som har gjort feilsøking lettere, redusert nedetid, og forbedret kommunikasjonen. Resultatet er en mer smidig og pålitelig drift.

Navigasjonsproblemer i et hav av sensordata

BOS Power leverer fremdriftssystemer til fartøy som er utstyrt med sensorer for å overvåke status på maskiner, alarmer og servicelogger. Tidligere var sensordata vanskelig å få tak i, noe som førte til ineffektiv feilsøking og diagnostisering. Dette var kritisk for BOS Power som trengte å kunne bruke informasjonen fra sensorene for å kommunisere endringer, feil eller mangler tilbake til mannskapet ombord. I tillegg var nøkkelressurser med spesifikk domenekunnskap en flaskehals.

Jeg sitter på Gran Canaria og ser på interessante data om cellespenning på batteriene i et ledig øyeblikk, og det tar to minutter. Noe som hadde vært mye vanskeligere før, om det i det hele tatt var mulig uten å planlegge og forberede det. Det er ingen vei tilbake til det vi hadde!

Karl Edvard Bredeli, Senior Engineer, Control Systems & Automation i BOS Power

Fra storm til klarvær med serviceapplikasjonen

For å løse disse utfordringene, utviklet vi en brukervennlig serviceapplikasjon til servicepersonell på land. Sammen med teamet hos BOS Power satte vi oss ned og startet med en grundig analysefase hvor vi gjennomførte intervjuer og samlet innsikt fra BOS Powers ansatte, for å forstå de tekniske og mellommenneskelige utfordringene de sto overfor.

Ved hjelp av smidig arbeidsmetodikk utviklet vi først en Minimum Viable Product (MVP) av applikasjonen, som ble testet med simulerte data. Dette gjorde det mulig for oss å samle verdifulle tilbakemeldinger og raskt justere funksjonaliteten for å møte brukernes behov. Den endelige versjonen av applikasjonen ble lansert med reell data og integrert på ett av fartøyene.

Applikasjonen ble utviklet med lavkode-plattformen Appfarm, noe som tillot oss å raskt kunne utvikle et testbart produkt og derfor effektivt korte ned utviklingstiden. Med sprintbaserte metode, daglige standup møter og en brukerstyrt produktutvikling kunne vi enkelt gjøre iterative endringer for å tilpasse produktet basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Plattformen tillot oss også å sette opp en integrasjon via API mot IoT databasen (Digitread Connect), hvor sensordataen blir lagret, uten at det gikk på bekostning av hastighet eller datakvalitet.

Et dypdykk i datagullgruven gir stødig kurs fremover

En av de mest verdifulle tilbakemeldingene fra brukerne er at applikasjonen faktisk blir brukt aktivt, og at kvaliteten på datafremstillingen muliggjør sammenligninger og analyser som tidligere var utfordrende. Dette har resultert i en forenklet arbeidshverdag for BOS sin service-organisasjon, som igjen gir en raskere responstid ovenfor deres kunder. Videre har applikasjonen redusert avhengigheten av nøkkelpersoner med spesifikk domenekunnskap, ettersom data nå er tilgjengelig for alle relevante parter.

Applikasjonen er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet og lokasjon, noe som gir BOS Power sitt servicepersonell  fleksibilitet, med kun noen få tastetrykk, å overvåke, diagnostisere, veilede og gi tilbakemeldinger til sine kunder. Den er også skalerbar, slik at nye funksjonaliteter enkelt kan bygges på eller utvikles i fremtiden. Et godt eksempel på dette er den nyutviklede funksjonaliteten som tillater drivstoffovervåkning. BOS Power uttrykker at denne tilleggsfunksjonen er et viktig bidrag for å optimalisere bruken av hybride fartøy og som bidrar til reduserte klimagassutslipp. I tillegg har applikasjonen funksjonalitet som legger til rette for en smidig onboarding av nye fartøy, og åpner opp for potensiell vekst i nye markeder.

Det mest betydningsfulle vi har oppnådd er en applikasjon på web og mobil som kan brukes av både BOS Powers service-organisasjonen og våre kunder for optimal drift og vedlikehold av hybride fartøy

Thomas Nordaunet, Produktleder i BOS Power

Prosjektet representerer en viktig digitaliseringsgevinst for BOS Power, som nå har fått et unikt innblikk i hvordan digitale løsninger kan bistå deres servicepersonell i å vedlikeholde systemene på fartøyene. Samlet sett har prosjektet vært en stor suksess, og vi ser frem til å fortsette å utvikle og forbedre serviceapplikasjonen sammen med BOS Power.

Tusen takk for samarbeidet! Når den viktigste brukeren, Karl-Edvard, er så engasjert at han på eget initiativ tar seg fem minutter til å utføre en brukertest fra stranden på Gran Canaria under ferie – og liker brukeropplevelsen – da har vi det kjekt når vi jobber sammen med problemløsning! Det har vært en glede å jobbe med en fremoverlent gjeng som dere.

Snakk med oss

Erik Vikebø
Senior Consultant
+47 905 91 052erik.vikebo@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design