Volte - Fra konsept til konkurransedyktig tjeneste på to uker

I løpet av to uker utviklet et tverrfaglig team, bestående av folk fra BKK Strøm AS/Volte, Appfarm, Bleed og Avo, en helt ny digital strømtjeneste for bedrifter. I dette webinaret får du høre historien om hvordan vi gjorde det, samt hvilke lærdommer vi har gjort oss underveis i prosessen.

Volte - Fra konsept til konkurransedyktig tjeneste på to uker

I løpet av to uker utviklet et tverrfaglig team, bestående av folk fra BKK Strøm AS/Volte, Appfarm, Bleed og Avo, en helt ny digital strømtjeneste for bedrifter. I dette webinaret får du høre historien om hvordan vi gjorde det, samt hvilke lærdommer vi har gjort oss underveis i prosessen.

Publisert: 17.06.2021

Snakk med oss

Ørjan Stange Bye
Partner/Head of Low-Code
+47 410 41 528orjan.stange.bye@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design