Puss opp systemet ditt med lavkode

Tenk deg at boligen din begynner å vise tegn på alderdom og slitasje. Vinduene lekker, tapetet slipper og avløpsrørene har akkurat feiret 25 år.

Puss opp systemet ditt med lavkode

Tenk deg at boligen din begynner å vise tegn på alderdom og slitasje. Vinduene lekker, tapetet slipper og avløpsrørene har akkurat feiret 25 år.

Skrevet av: Inger Mirjam Madland

Du kan se at tilstanden har falt siden du kjøpte boligen, men det har aldri vært så ille at det har krevd øyeblikkelig handling. Fullstendig renovering krever mye tid, penger og ekspertise, mens å pusse opp overflaten er både raskere og billigere.

Å modernisere systemer er litt som å modernisere bolig: tilstanden og budsjettet bestemmer omfanget av oppussingen. Hva om du kunne pusse opp systemet ditt raskt og fleksibelt uten spesialiserte utviklere? Lavkode er en tilnærming til utvikling som bruker visuelle verktøy, og passer til både omfattende renovering og mindre oppussing på overflaten. I denne artikkelen vil du bli bedre kjent med Sak AS som driver med mye saksbehandling. De har etter hvert begynt å se en økende andel TG2 i sakssystemet sitt, og velger å satse på lavkode for å pusse opp overflaten.

Aksept er første steg mot bedring

De ansatte i Sak AS bruker store deler av arbeidshverdagen sin i sakssystemet, som i sin tid ble anskaffet som hyllevare. Grensesnittet i dette systemet har en utdatert utforming, og Sak AS merker at spesielt yngre og nye saksbehandlere sliter med å bruke systemet. Etter hvert som tiden har gått har også behovene til saksbehandlerne endret seg, slik at Sak AS har måttet gjøre en del tilpasninger i systemet. Disse endringene har medført at systemet har blitt mer komplisert å bruke, noe Sak AS ser har fått flere uheldige konsekvenser:

  • Opplæring av nye ansatte tar mye tid og ressurser
  • Risikoen for at de ansatte gjør feil øker med kompleksiteten
  • Sak AS blir sårbare for tap av de ansatte som har bygget kompetanse i systemet

Sak AS innser at systemet trenger en oppussing, og bestemmer seg for å gå i gang øyeblikkelig.

Bygge nytt, totalrenovere eller pusse opp overflaten?

Neste steg for Sak AS blir å vurdere hvor omfattende renoveringen bør være. De tar en grundig gjennomgang av systemets tilstand, samt hvor mye tid og penger de kan sette av.

For noen organisasjoner vil det eneste riktige være å skrote den gamle løsningen til fordel for nybygg, altså utvikling av et helt nytt system fra bunn til topp. Hos Sak AS viser det seg at systemet er teknisk tilstrekkelig robust, og de har primært behov for en utbedring av overflaten for å kunne håndtere utfordringene sine. Sak AS beslutter derfor å prioritere overflateoppussing, altså utvikling av nye brukeropplevelser og nye, moderne brukergrensesnitt.

Godt verktøy er halve jobben

Når man skal utvikle nye systemer og brukerflater har manuell koding lenge vært det eneste alternativet. Manuell koding gir full kontroll på koden, men er tidkrevende og krever høy teknisk kompetanse. Lavkode er enklere, raskere og mer tilgjengelig, men kan være noe teknisk begrenset. Hvilket verktøy som passer best, kommer an på omfanget og hvem som skal gjennomføre arbeidet.

For Sak AS er svaret lavkode. De trenger å modernisere et utdatert system på en kostnadseffektiv og brukervennlig måte. Med lavkode kan de raskt lage en funksjonell app som de kan teste og forbedre sammen med brukerne. De har også ansatte som lærer seg å jobbe med lavkodeplattformen, slik at de kan tilpasse og vedlikeholde systemet uten å være avhengige av eksterne. Når de utvikler med lavkode blir det enklere for andre utviklere å forstå koden uten høye krav til dokumentasjon.

Grunn veggen før du maler

Det er fort gjort å bli ivrig og utålmodig når man pusser opp, gjerne med et ønske om å se endring raskt. Det kan også friste å hoppe bukk over råd fra fagfolk om å vaske og grunne veggen før du maler. Vil ikke resultatet bli godt nok? Men i verste fall risikerer man å måtte gjøre jobben på nytt eller levere videre med noe som egentlig ikke var så mye bedre enn utgangspunktet.

Sak AS har skjønt at de må gjøre et grundig forarbeid for å kunne bygge noe som er bedre enn det de har. Det betyr at de må samarbeide tett med brukerne helt fra start, og ikke bare til testing senere. Jo mer innsikt Sak AS har om brukernes behov før de starter, jo mer effektivt kan de utarbeide de første versjonene av en ny løsning. De velger å gjennomføre et forprosjekt for å forstå hvilke funksjoner som er nødvendige og hvordan det skal se ut for brukerne. Dette forarbeidet legger grunnlaget for utviklingen av den første testbare versjonen.

Ha fagfolk på laget

Når man pusser opp, er det ikke nok å bare fokusere på det som er synlig, som vegger, gulv og møbler. Man må også tenke på det som er usynlig, men likevel essensielt, som strøm, rør og ventilasjon. Hvis man ikke har kompetanse på disse områdene, er det lurt å ha en elektriker eller en rørlegger på laget som kan sørge for at alt fungerer som det skal.

Sak AS har forstått at lavkode ikke fjerner, men endrer behovet for teknisk kompetanse. Selv om utviklingen kan gjøres med lavkode, må de ha ressurser som kan håndtere sikkerhet, personvern, integrasjoner og systemarkitektur. De har blant annet behov for å koble det nye grensesnittet til det eksisterende systemet sitt ved hjelp av API-er. De stiller derfor med interne ressurser som kan lage disse API-ene fortløpende. Dette er back-end-utviklere som skal eie utviklingen på sikt. Slik blir det enklere å integrere og oppdatere løsningen etter hvert som Sak AS sine behov endrer seg.

Inger Mirjam, Senior Consultant

I Avo mener vi at ingen problem er for små eller for store for lavkode. Vi har erfaring med utvikling av både enkle grensesnittet på toppen av eksisterende systemer, men også som totalentreprenører av helt nye kjernesystem.

Les mer om hvordan vi for øyeblikket bygger Forskningsrådet sitt kjernesystem helt fra bunn ved hjelp av lavkode.

Snakk med oss

Ørjan Stange Bye
Partner/Head of Low-Code
+47 410 41 528orjan.stange.bye@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design