Bedre løsninger med robotisering

Lær hvordan Trondheim kommune tok i bruk robotisering da pandemien inntraff.

I korte trekk

Bakgrunn

Trondheim kommune ønsket å ligge i forkant med testing og vaksinering da pandemien traff.

Utfordring

Testing og vaksinering tok mye kapasitet, og de så mulighetsrommet for å effektivisere.

Løsning

Utvikle en RPA-prosess som kunne frigjøre tid.

Resultat

Bedre kapasitet hos de ansatte, og bedre kontroll over testing og vaksinering.

I videoen under får du lære mer om hvordan Trondheim kommune tok i bruk robotisering da pandemien inntraff for å gi bedre løsninger til sine innbyggere. Kommunen har kunnet frigjøre enormt med kapasitet hos de ansatte, og du får blant annet høre mer fra både helsesykepleiere, administrasjon og IT om hvordan dette påvirket dem.

Snakk med oss

Truls Braut Bache
Senior Manager
+47 979 80 166truls.bache@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design