Effektiv automatisering av redusert foreldrebetaling

Mange familier går glipp av redusert foreldrebetaling på grunn av komplisert saksbehandling og regelverk. En ny automatiseringsløsning har identifisert og hjulpet over 2000 familier, og inspirert flere kommuner til å følge etter.

I korte trekk

Bakgrunn

Mange familier i Norge sliter økonomisk med kostnadene til barnepass, uten å vite at de har krav på redusert foreldrebetaling.

Utfordring

Flere benytter seg ikke av redusert foreldrebetaling på grunn av overveldende saksbehandling og komplisert datahåndtering.

Løsning

Høsten 2022 ble regelverket endret for å tillate automatisering. Avo og Trondheim kommune implementerte nye prosesser ved hjelp av et API fra Skatteetaten og lavkodeverktøyet Blue Prism.

Resultat

Over 2000 familier har proaktivt blitt identifisert og vurdert for støtte. Dette frigjorde tid for saksbehandlerne, og inspirerte flere kommuner til å vurdere lignende automatisering.

Bakgrunn

Et sted midt i Norge finner vi «Trond», en tilsynelatende vanlig mann som står i utfordringene ved å sørge for tre barn – la oss kalle dem Tora, Tom og Trine – som alle går i barnehage og SFO. Til tross for Tronds gjennomsnittsinntekt, utgjør kostnadene knyttet til barnepass et betydelig innhugg i familiens økonomi. Det Trond ikke vet, er at han faktisk har krav på redusert foreldrebetaling.

Utfordring

Trond representerer tusenvis av familier i lignende situasjoner, hvor retten til redusert foreldrebetaling aldri benyttes. Samtidig står Anna, en dedikert saksbehandler i kommunen, overfor utfordringer med å sikre at familier som Tronds får den støtten de har krav på. Men det er flere årsaker som kompliserer prosessen – for både Trond og Anna:

  • Rigid regelverk: Frem til midten av 2022 begrenset regelverket for personopplysninger helautomatiserte løsninger for barn, noe som skapte hindringer for effektiv saksbehandling.
  • Sammenfallende saksbehandling: De aller fleste skal få redusert foreldrebetaling fra skolestart. Saksbehandlerne har mer enn nok med å følge opp innsendte søknader til å begynne å lete etter andre familier som har krav på støtte.
  • Diffus data: Datagrunnlaget er en labyrint. Familier må årlig søke om støtten selv, og antall barn og familiens inntekt kan endre seg. For saksbehandlere er det ingen enkel måte å finne informasjon over alle familier som har krav på støtten.

Løsning

Høsten 2022 skjer det en positiv vending da forskriften blir justert for å åpne for automatisering av redusert foreldrebetaling. Avo, i samarbeid med kommunen, griper muligheten og implementerer en skreddersydd prosess for Trondheim kommune. Dette hadde ikke vært mulig uten:

  • En fremoverlent offentlig sektor: Skatteetaten tilgjengeliggjorde et API for inntektsgrunnlag, som tillot enkel og ryddig innsamling av nødvendig data. Heller ikke uten kommunen som så at det var et stort forbedringspotensial å utnytte.
  • Lavkode: Blue Prism, som er et lavkodeverktøy, ble brukt til å automatisere prosessen, og muliggjorde enkel tilpasning under utvikling, testing og vedlikehold.
  • Engasjement: Både kommunen og teamet fra Avo viste stå-på-vilje og tilpasningsevne for å realisere prosjektet.
Modell av automatiseringsprosessen

Resultat

Resultatet og løsningen førte til en mer proaktiv identifisering av familier som har krav på støtte. Over 2000 familier, lignende Tronds, ble proaktivt søkt opp og vurdert for innvilgelse av søknader. Dette førte videre til at saksbehandlerne kunne frigjøre verdifull tid til å håndtere mer komplekse saker, og gi tettere oppfølging i de tilfellene hvor det var behov for det. Løsningen har blitt presentert for flere kommuner, som nå er motiverte og interesserte i å implementere tilsvarende automatisering for sine innbyggere.

Kombinasjonen av en fremoverlent offentlig sektor, lavkodeverktøy og dedikert engasjement har gjort det mulig for Avo og kommunene å gjøre hverdagen enklere for mottakere av stønaden, og saksbehandlerne som innvilger det.

Snakk med oss

Mikal Rekdal
Senior Consultant
+47 468 99 619Mikal.Rekdal@avoconsulting.no
RPA
Et dataprogram/robot som etterligner nøyaktige handlinger gitt av en person, som å klikke på en knapp eller skrive i et tekstfelt.
rpa, robot process automation, robotprosessautomatisering
Agile
En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet raskt.
smidig metodikk, smidig utviklingsmetodikk
UX
Kreative prosesser i produktutvikling der brukeren og dens opplevelse av produktet settes i fokus
ux design, user experience, user experience design